Mohelno 87, 675 75 Mohelno
telefon 607 024 202 | 602 953 044   e-mail info@penzionuvalesu.cz

Pobyt se psi

Psi a jiná zvířata mohou být v prostorách penzionu umístěna jen se souhlasem provozovatele penzionu. Majitel zvířete je povinen na požádání personálu prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu. Zvířata mohou do budovy penzionu vstupovat jen v čistém stavu, aby nedocházelo ke znečištění prostor a zařízení penzionu. Je přísně zakázáno ponechat zvíře na pokoji bez dozoru.

Každý odpovídá za škody způsobené zvířetem, které do budovy vnesl nebo vpustil. Psi se mohou v prostorách penzionu pohybovat pouze na vodítku nebo s náhubkem.